Mobil Sağlık Konteyneri

Yapı güvenliği, enerji tasarrufu sağlayan yalıtım özelliği ve uzun ömürlü kullanım avantajları gibi üstünlüklerinin yanı sıra hızlı kurulum avantajı Konteyner yapıları hastane binalarında yeni tercih pozisyonuna getirdi. Klasik betonarme yapı sistemiyle hastane yapılarının inşa süreçleri oldukça uzun sürerken bütçe olarak da oldukça yüksek maliyetler gerektirmektedir. Bu nedenle sağlık tesisi projelerinde alternatif yapı çözümlerine yönelim kamu ve özel sektör yatırımcıları için önemli bir arayış haline geldi.

Hızlı Kurulumlu Modern Hastane Yapıları

Yapı güvenliği, enerji tasarrufu sağlayan yalıtım özelliği ve uzun ömürlü kullanım avantajları gibi üstünlüklerinin yanı sıra hızlı kurulum avantajı Konteyner yapıları hastane binalarında yeni tercih pozisyonuna getirdi. Klasik betonarme yapı sistemiyle hastane yapılarının inşa süreçleri oldukça uzun sürerken bütçe olarak da oldukça yüksek maliyetler gerektirmektedir. Bu nedenle sağlık tesisi projelerinde alternatif yapı çözümlerine yönelim kamu ve özel sektör yatırımcıları için önemli bir arayış haline geldi.

Konteyner yapıları klasik yapı sistemiyle kıyasladığımızda avantajlarının oldukça fazla olduğunu görürür. Öncelikle konteyner yapı sisteminin uzun ömürlü kalıcı yapı modelinde olduğunu vurgulamamız gerekir. Diğer yapı modellerinde olduğu gibi birleşimli sistemiyle oldukça büyük metrajlarda yapılar hazırlanabilmektedir. Konteyner yapı proje mekanına göre tek katlı planlanabileceği gibi 4 kata kadar çok katlı sistemle de tasarlanabilmektedir. Peki konteynerin diğer yapılarla aynı olan bu yapı büyüklüğünün avantajı nereden kaynaklanıyor? Şunu öncelikle vurgulamak gerekir ki Konteyner yapıların en önemli özelliği  teknolojik hatta çok kısa sürelerde ön üretimli hazırlanabiliyor oluşudur. Üstelik deprem gibi olumsuz etkenlere karşı yapı güvenliği de son derece yüksek. Demonte hazırlanan ön üretimler tüm lojistik imkanlarıyla kolayca taşınabilir özelliğe sahip olmasıdır. Proje sahasında başka hiçbir malzemeye ihtiyaç duyulmadan en kısa sürelerde kullanıma hazır kurulum avantajını da sağlamasıdır. Konteyner ve prefabrik sistemiyle hazırlanan sağlık yapılarını daha yakından inceleyelim.

Konteyner Sağlık Merkezi yapılarıyla en efektif bütçe kullanımı

Konteyner Sağlık Merkezi yapıları kamu yatırım bütçelerini daha efektif kullanarak daha az finansmanla çok daha fazla projenin kısa sürede gerçekleştirilmesine önemli katkı sağlar. Özel sektör yatırımcılarını da hem bütçe açısından rahatlatır, en önemlisi de yatırımlarına hızlı bir şekilde dönüş alarak hemen kazandırmaya başlayan sisteme sahiptir.

Mobil Hastane Konteyneri Nedir?

Hastane açığının bulunduğu bölgelerde belirli bir zaman diliminde hizmet verme amacıyla hazırlanan yapılar Mobil Hastane Konteyneri olarak isimlendirilmektedir. Bu hastanelerde genellikle aynı bölgede belirli gün veya saatler arası hizmet sunulmaktadır.  Belirli bir yerde hizmet süresi dolan ekip farklı bir bölgedeki hastalara tedavi hizmeti vermek üzere oraya yönlendirilir. Ancak deprem, sel, yangın, heyelan gibi tabi afetlerle beraber mülteci kampları ve salgın hastalıklar gibi olağanüstü ihtiyaç durumlarında kalıcı yapılar hazırlanıncaya kadar uzun süreli bu ünitelerin kullanım kararı alınabilmektedir. Mobil hastane sisteminin en önemli avantajı aynı hastane sistemiyle aynı hafta içerisinde birbirine uzak 5-6 noktada sağlık hizmeti sunulabilme imkanını sağlıyor oluşudur. Normal şartlarda uzak noktadaki hastanelere ulaşma güçlüğü olan hastaların hizmet ayaklarına kadar götürülerek sağlık imkanları her bölgeye yaygınlaştırılabilmektedir.

İlk Yardım Konteynerleri hayatın her anında yanınızda

Okullar, endüstri tesisleri, fabrikalar, spor etkinlikleri, turizm tesisleri gibi bir çok alanda İlk Yardım Konteynerleri hayatı kolaylaştırmak için en güzel yardımcı. Olası iş kazaları, sportif yaralanmalar, ani oluşan astım gibi akut ve kronik hastalık ataklarında Konteyner İlk Yardım Ünitesi hayat kurtarır. Örneğin yaralanma sonucu meydana gelen kanamalara hızlı tampon oluşturarak kan kaybını engelleme, nefes alma güçlüğünde oksijen tüpüne bağlanarak hayata tutunma Konteyner İlk Yardım Ünitesi içerisinde bulunan ilk yardım malzemeleriyle mümkün.

Afet durumları ve Mülteci Kampları için Mobil Sahra Hastanesi

Deprem, sel, yangın gibi afet durumları ile uluslararası virüs salgınlarında veya savaş sonrası oluşan mülteci kamplarında sağlık hizmetlerini sunabilme adına tasarlanan Mobil Sahra Hastanesi tam teşekküllü hastane konseptinde hazırlanmıştır. Yüzlerce hastaya aynı anda tedavi hizmet sunulan bu hastanelerde acil servis, müşahade odaları, ameliyathane ile beraber tüm poliklinik hizmet klinikleri aynı yapı grubu içerisinde uluslararası satandartlarda hazırlanmıştır.

Genelde sahra hastanelerine bağlı olarak hizmet veren Sahra Tipi Mobil Hastane Konteyneri bu hastane grubunun yapıları arasında yer almaktadır. Merkezi hastanenin uzak kaldığı bölgelere daha yakından sağlık hizmeti götürebilmek amacıyla Sahra Tipi Mobil Hastane Konteyneri önemli bir işlev görmektedir.

Tam teşekküllü Hastane Klinik Binaları

Uzun ömürlü kullanım planlamasına göre hazırlanan hızlı kurulumlu Hastane Klinik Binaları aynı anda yüzlerce hastaya hizmet verebilecek nitelikte acil servis, müşahede odaları, ortapedi kliniği, kardiyoloji kliniği, genel cerrahi ve beyin cerrahisi, el cerrahisi bölümü, nöroloji, mikrobiyoloji bölümü, iç ve göğüs hastalıkları kliniği, kulak burun boğaz kliniği, göz, nefroloji kliniği, onkoloji gibi kliniklerle beraber mikrobiyoloji laboratuvarı, mr, röntgen, tomoğrofi gibi tam teşekküllü hastanede yer alan bütün bölümler bir arada projelendirilip üretim sonrası yerinde hizmete hazır kurulum gerçekleştirilmektedir.

Bu hastanelere bağlı olarak sahada hizmet veren Konteyner Mobil Klinik ünitelerinin de üretimi gerçekleştirilmektedir. Genelde pratisyen doktor hizmetine göre düzenlenen standart donanımlı Konteyner Mobil Klinik yapılarımız ihtiyaç durumuna göre farklı kliniklerin kullanımına özel de donatılmaktadır.

Yanıbaşımızdaki Hastane; Aile Sağlığı Merkezi

Gerek merkezi hastanelerin iş yükünü hafifletmek gerekse hastalara çok daha yakından sağlık hizmeti verilebilmesi adına semtlerde Aile Sağlığı Merkezleri oluşturuldu. Bu merkezlerde oluşturulan Aile Hekimliği sistemiyle standart tedavilerle beraber özellikle akut ve kronik hastalıklar daha yakından takip edilerek en doğru müdahaleler zamanında yapılabilmektedir. Aile Sağlığı Merkezi özel binaları ortalama 4 hekimle beraber 4 sağlık teknisyeni ve 1 yardımcının görev alacağı şekilde donatılmaktadır. İçerisinde aile hekimi odalarıyla beraber, kan ve tahlil laboratuvarı, sağlık teknisyeni odası, bekleme salonu ve wc üniteleri yer almaktadadır. Sağlık ocağı yapılarımız Bakanlık standartlarında hazır alternatifli projelerle kısa sürelerde kurulum yapılabilmektedir.

En hızlı ve pratik hastane çözümü: Sağlık Konteyner Yapıları

Tam teşekküllü Hastane klinik binaları veya en küçük birim olarak mobil ilk yardım konteynerleri olarak çok farklı ihtiyaç özelliklerine göre tasarlanan Sağlık Konteyner Yapıları, Sağlık Bakanlığı tesis kriterleriyle beraber uluslararası standartlarda üretilmektedir.

Teknolojik bant sisteminde demonte hızlı üretim, kolay nakliye ve yerinde kısa sürede kurulum Karmod Sağlık Konteyner yapılarının en önemli özelliğidir.

 

Sosyal Medya'da Karmod

Bizi
arayın

E-mail