İSG Politikamız

Karmod Prefabrike Yapı Teknolojileri tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul ederek, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı meydana getirip, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi, gerekli düzeltme ve önleme faaliyetlerini planlayarak sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.

Karmod Prefabrike Yapı Teknolojileri İş sağlığı ve güvenliği şartları ve İSG yasa ve yönetmeliklerine, tüm çalışanlarımız ve tedarikçilerimizin tavizsiz uymasını sağlayarak, kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek temel amacımızdır.
Karmod Prefabrike Yapı Teknolojileri tüm çalışanların ve çalışma sahası içerisindeki tedarikçilerinin güvenliğinden sorumludur.

Tüm bunların ışığında, Karmod Prefabrike Yapı Teknolojileri olarak;
• Çalışanlarımıza emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı,
• Kuruluşumuzdaki İSG ile ilgili tüm riskleri belirleyerek, belirlenen riskleri azaltılıp, kabul edilebilir seviyeye getirmeyi,
• Yıllar içerisinde yapılacak önleme faaliyetleri ve yatırımlar ile sıfır kaza ve meslek hastalıkları hedefine ulaşabilmeyi,
• İSG yönetim programları oluşturarak, öncelikli riskleri gidermek için aksiyon planları oluşturmayı ve bu çalışmalarla sürekli iyileştirmeyi temin etmeyi,
• İş yerinde olan ciddi yaralanma, uzuv kaybı ve ölüm olasılığı taşıyan olaylar ve ramak kaldılar ile yaşanan kazalar incelenerek, tekrarını önlemek için gerekli faaliyetleri planlamayı,
• Tüm çalışanların ve tedarikçilerin; İSG konusunda düzenlenecek eğitimler ile duyarlılıklarını ve bilinç seviyelerini geliştirmeyi,
• İSG politikamızın çalışma koşullarımıza ve sektördeki yeni gelişmelere uygunluğunu sağlamak için periyodik gözden geçirmeyi
Taahhüt ediyoruz.

Sosyal Medya'da Karmod