A GARANTİ İLE İLGİLİ DURUMLAR

1) Garanti süresi, fatura tarihinden itibaren başlar ve 1 yıldır.

2) Malın bütünü sözleşmede belirtilmiş ve aşağıda ayrıca belirtilen hususlar dışında (Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar)  garanti kapsamındadır.

 

B İLGİLİ KANUN MADDELERİ

 

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6098 S.lı Türk Borçlar Kanunu (Yeni) MADDE 227'de yer alan;

7. Alıcının seçimlik hakları

a. Genel olarak

Satıcının satılanın ayıplarından sorumlu olduğu hâllerde alıcı, aşağıdaki seçimlik haklardan birini kullanabilir:

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme.

2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme.

3. Aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme.

4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme.

Alıcının genel hükümlere göre tazminat isteme hakkı saklıdır.

Satıcı, alıcıya aynı malın ayıpsız bir benzerini hemen vererek ve uğradığı zararın tamamını gidererek seçimlik haklarını kullanmasını önleyebilir.

Alıcının, sözleşmeden dönme hakkını kullanması hâlinde, durum bunu haklı göstermiyorsa hâkim, satılanın onarılmasına veya satış bedelinin indirilmesine karar verebilir.

Satılanın değerindeki eksiklik satış bedeline çok yakın ise alıcı, ancak sözleşmeden dönme veya satılanın ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

2.  MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ

Cayma hakkının istisnaları

MADDE 15 – (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

C GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR;

 

a) Betonun düz ve yeterli seviyede olmaması, kullanım kaynaklı yada bina oturması sebebi ile Kapı pencere ayar bozuklukları olabilir, ürün teslimini müteakiben 3 gün içerisinde alıcı sorun bildirimi yapmak zorundadır, aksi taktirde servis gönderilmeyecektir.

b) Prefabrik bina birleşimli sistemle üretildiğinden beton bina ile aynı salınım ve genleşme kat sayılarına sahip değildir. İklim şartlarına göre farklıklar gösterebilir. Bu sebeple H ların arasında oluşabilecek çatlaklar binanın zayıf ve üretim kusuru olduğu anlamına gelmemektedir. Bu durum doğa şartlarına karşı malzemelerin çalışmasının bir sonucudur. Bundan dolayı servis gönderilmeyecektir.

c) Prefabrik binalar periyodik olarak havalandırılmadığında veya çatıda OSB ve çift kat yalıtım malzemesi olmadığı durumlarda terlemeler meydana gelebilir. Bu durum üretim ve montaj kusuru olmadığından terleme kaynaklı tüm problemler garanti kapsamı dışındadır. Bu nedenle çatı ve duvarlarda maksimum yalıtım almanız önerilir. Çatı da OSB ve nem bariyeri önerilir.

d) Kar yükünden dolayı binanın yağmur dereleri ve aksesuarlarında meydana gelebilecek kırılma vb. durumlar garanti kapsamı dışındadır.

e) LED aydınlatma bozulmalarına voltaj farklılıkları sebep olmaktadır. Bina tesliminde LED aydınlatma kontrolü yapılır. Teslimden sonraki şikâyetler garanti kapsamı dışındadır.

f) Bina elektriğinde şebekeden kaynaklanan voltaj yada bina içerisinde kullanılan aletlerin bozuk olması, binanın elektrik tesisatına uygun olmayan aletlerin kullanımından kaynaklanan sorunlar garanti kapsamına girmez. Elektrik tesisatı ile ilgili teslim tutanağında belirtilmeyen hususlar garanti kapsamı dışındadır. Teslim anında elektrik tesisatınızı, anahtar ve prizlerinizin ve lambalarınızın çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

g) Alıcı binada sorun başladığında hemen bildirimde bulunmalıdır. Geç bildirilmesi ve soruna geç müdahale edilmesinden dolayı malzemelerde oluşacak hasarlar garanti kapsamı dışında değerlendirilir. Örn: Alıcının aylarca binaya gitmemesi ve dönemsel kullanması sonucunda ortaya çıkan özellikle su alması vs. durumunda malzemenin korunmaya alınması gerekir. Müdahalelerin gecikme durumlarda zamanla malzemelerde hasar oluşabilir. Bu sorunlar çözülemez yada çok masraflı hale gelebilir.

ğ) Alıcı binayı gündüz ve tam teslim almalı, sorun ya da eksiklik varsa teslim tutanağında belirtmeli, aksi takdirde sorumluluk kabul edilemez ve garanti kapsamında değerlendirilmez. (cam çatlak, kapı çizik gibi)

h) Özellikle uzak mesafelerde yol, konaklama, işçilik maliyetleri yüksek olmakta, o bölgelerde birden fazla şikayet olduğu takdirde SSS planlanmaktadır. Uzak bölgelerde Karmod tarafından planlanacak olan bir sonraki servis tarihi çok ileri bir tarih olabileceği için, alıcı, servis talep ettiğinde gelen ekibe tüm sorunları tek seferde belirtmeli ve tek seferde çözüm imkânı oluşturmalıdır.

ı) Bina teslim alırken boya kontrolü tam yapılmalı, sorun varsa teslim tutanağına şerh düşülmeli aksi takdirde sonradan yapılacak bildirimler garanti kapsamında değerlendirilmez.

i) Alıcı binanın tesliminden önce yada sonra Karmod'dan bağımsız Projede değişiklik yada isteğine göre tadilat yapamaz, yapılmışsa ürün garanti kapsamından çıkar.

j) Zeminden su almalar müşteri sorumluluğundadır, sözleşmeye uygun yalıtım yapılmalı aksi takdirde garanti kapsamında değerlendirilmez.

k) Çelik kapı dış etkenlere (yağmur-kar vs.) karşı korunmalı, korunmazsa oluşacak deformasyonlar garanti kapsamında değerlendirilmez.

l) Doğal afetler, deprem, dolu, şiddetli fırtına ve yağışlardan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değerlendirilmez.

m) Marsida saçakların fırtına yada dış etkenler sebebi ile kırılması müşteri sorumluluğundadır. Garanti kapsamında değerlendirilmez

n) Kapı sarkması, Kapı ve pencere kollarının kırılması ve kilitlerde oluşabilecek sorunlar, kullanım kaynaklı olduğundan garanti kapsamında değerlendirilmez.

o) Bina tesliminde su bağlantısı yoksa rezervuar ayarları yapılamamaktadır. Su bağlantısı yapıldıktan sonra rezervuar ayarının müşteri tarafından yapılması gerekmektedir. Bunun için servis gönderilmeyecektir.

 

 

Sosyal Medya'da Karmod

Bizi
arayın

E-mail