Konteyner tipleri ve modelleriyle hayatın her alanında

Konteyner ölçü ve ebatları, ağırlıkları ve tipleri üretici firma malzeme kullanımına göre farklılık göstermektedir. Konteyner tipleri oluşumunda uluslararası nakliye standartları da dikkate alınmaktadır. Yaşam konteynerleri bir tıra ne kadar sığar, buna göre konteyner tiplerini ne tasarım ve ölçüde geliştirilmelidir bu noktalar önemlidir. 

Fabrika tesislerimizde montaj olmuş standart konteyner tiplerimiz bir tırla maksimum 2 adet taşınabilirken, bu üretim demonte konteyner tipleri ile üretildiğinde 8 adet taşınabilmektedir. Bu durumda konteyner taşıma açısından büyük avantaj sağlamaktadır. Konteyner çok sayıda üretilecek ve uzak ülkelere nakledilecekse mutlaka demonte konteyner tipleri tercih edilmelidir. Demonte konteyner tipleri acil nakliye durumunda uçak kargo ile de kolayca sevk edilmektedir.

Yaşam konteynerleri ölçüleri, üretim özelliği, üretim malzemesi ve kullanım tiplerine göre isimlendirilmektedir. 
- Ölçülerine göre yapılan isimlendirmede standart konteyner ve  birleşimli konteyner olarak adlandırılmaktadır.
- Üretim Özelliğine göre demonte konteyner ve sabit konteyner olarak adlandırılmaktadır.
- Malzeme kullanımına göre sandwich panel konteyner, galvaniz sac konteyner gibi değşik adlandırılmalarla isimlendirilmektedir.
- Kullanım yerine göre yapılan konteyner isimlendirmeleri ise; şantiye konteyneri, ofis konteyneri, yönetim binası konteyneri, wc – duş konteyneri, garaj konteyneri, gsm konteyneri, jeneratör konteyneri vb. ismimlendirmeler yapılmaktadır.

Standart konteyner tipleri 3x7 ve 2.4x6 mt olarak yapılan üretimleri içermektedir. Karmod konteyner’in 3x7 ve 2.4x6 mt standart konteyner tiplerinde 50’ye yakın planda üretimi yapılmaktadır. 3x7 ve 2.4x6 mt konteyner tipleri çoğunlukla kullanıma hazır fabrika üretimine sahip olmakla beraber bunlardan 2.4x6 mt konteyner uluslararası taşıma standartları da dikkate alınarak demonte özellikte Karmod tesislerinde ön üretimleri yapılıp sevk edilmektedir.  2.4x6 mt konteyner tipleri konteyner taşımacılığıyla demonte yapısıyla kolayca taşınmaktadır. Acil durumlarda bu konteyner tipi uçak kargo ile de taşınabilir özelliktedir. 2.4x6 mt konteyner kurulum mekanına sevk sonrası uzman ekiplerce yerinde montaj yapılmaktadır.

Biraz da birleşimli konteynerden bahsedelim. Birleşimli konteyner tipi adındanda anlaşılacağı üzere demonte birleşimli yapıda üretilerek kurulum alanında büyük ebatlı olarak montaj yapılmaktadır. Birleşimli konteyner tipi ister tek katlı veya 3 kata kadar çok katlı olarak projelendirilip üretim yapılmaktadır. Birleşimli konteyner çalışma ofisi, yatakhane, yemekhane, dinlenme salonu, wc – duş üniteleri, seminer salonları gibi bir çok ünitenin yer aldığı şantiye konteyneri olarak kullanılabileceği gibi bunlardan biri ve bir kaçı için de kullanılabilir. Birleşimli konteyner yönetim binası veya satış ofisi niteliğinde de kullanılabilmektedir.

Galvaniz sac duvar yapısına sahip konteynerler çoğunlukla standart sabit ölçüde üretilen konteyner çözümlerinde kullanılmaktadır. Sandwich panel konteynerler ise çoğunlukla demonte konteyner çözümlerinde tercih edilmektedir. Sandwich panel iyi izolosyonu, hafif yapısı, kolay kurulumu ile tercih edilmektedir. Sandwich panel malzeme kalınlık olarak 40’lık, 50’lik, 60’lık, 70’lik gibi benzeri farklı kalınlıklar kullanılarak konteyner üretimi yapılabilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre konteynerlere gelince. Bunlardan konteynerin en çok kullanıldığı alan şantiye konteyner tipleridir. Şantiye yaşam konteynerleri inşaat şantiyelerinde, yol – köprü yapım şantiyelerinde, baraj şantiyelerinde, maden ocağı şantiyelerinde, petrol çıkarma ve arama şantiyelerinde tercih edilmektedir. Şantiye konteynerleri 2.4x6 ve 3x7 mt standart özellikteki konteyner tiplerinden kullanılabileceği gibi içerisinde çalışma ve yönetim ofislerini, yatakhaneleri, mutfak ve yemekhaneyi, dinlenme odalarını, seminer salonlarını, tv izleme odalarını, misafir odalarını, spor odalarını, wc – duş ünitelerini kapsayan birleşimli tek katlı veya çok katlı konteyner tiplerinden de tercih edilebilmektedir.

Kullanım amacına göre özel olarak üretilen Karmod konteyner tipleri arasında şantiye konteynerlerinin yanı sıra ofis konteynerleri, konteyner evler, konteyner yönetim binaları, konteyner askeri tesisler, konteyner turizm tesisleri, konteyner wc – tuvalet – duş üniteleri, konteyner turizm tesisleri, garaj konteynerleri, jeneratör konteynerleri, mobil gsm konteynerleri vb. konteyner çözümlerini sayabiliriz.

Sosyal Medya'da Karmod