دفتر منطقه آزاد تجاری جیبوتی، جیبوتی

دفتر منطقه آزاد تجاری جیبوتی، جیبوتی

دفتر منطقه آزاد تجاری جیبوتی، جیبوتی

سازنده: حکومت جیوتی
هدف ساخت: ساختمان اداری خدمات گمرکی
تعداد ساختمان: 1 بلاک
مودل ساختمان: ساختمان پیش ساخته
مجموع میتراژ:  185
ظرفیت: 20 نفر
سال تطبیق پروژه: 2015
مدت تکمیل: 12 روز

شرکت ساختمان های پیش ساخته کارمود، در جیبوتی از کشورهای افریقای مرکزی دفاتر منطقه آزاد تجاری را تکمیل نموده تحویل نمود.
تطبیق پروژه های جدید ما در کشور های افریقایی ادامه دارد. ساختمان های پیش ساخته با مقاومت زیاد تماما با سیستم مرکب بیمارستان و دفاتر منطقه تجاری آزاد را ساخته شده که پیش ساخته و پارچه های آن بعداز انتقال به کشور، به حالت آماده استفاده تحویل داده شد. 
ساختمان های از کتگوری دارای عمر زیاد برای استفاده در شرایط آب وهوای افریقا مناسب و ایدآل میباشد. کشورهای این قاره با شناخت که از تولیدات ما حاصل میکنند به مرور زمان تقاضا برای تولیدات ما بلند میرود. ساختمان های اعمار شده برای منطقه آزاد تجاری جیبوتی توسط تیم های پیشبرد واردات و صادرات این کشور استفاده میشود.
 

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید