کانکس های کارگری کارگاه معدن طلای سنگال

کانکس های کارگری کارگاه معدن طلای سنگال

در کارگاه معدن طلای سنگال، یکی از کشورهای غربی آفریقا، شهرکی از کانکس جهت استفاده به عنوان کمپ کارگری برپا نمودیم. مجتمع کارگاهی ساخته شده برای گراندا کوته از 56 ساختمان مختلف ساخته شده است که شامل بخش هایی چون دفاتر مدیریتی، دفاتر فنی، خوابگاه، غذاخوری، واحدهای سرویس بهداشتی و دوش و آزمایشگاه میباشد.

نظر بر عایق های حرارتی قوی به کار برده شده در کانکس های کارمد امکان کنترل دما در آن فراهم گردیده است و دراقلیم گرم این کشور در میان کارگران این کانکس ها به نام کانکس های خنک معروف شده است. محصولات ما که در کارخانجات مدرن با سیستم پانل مدولار و بصورت کاملا دمونتاژ تولید گردیده، با سیستم حمل و نقل بین المللی کانکس به سنگال انتقال داده شده است.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید