کارگاه های خط گازی که به سمت اروپا میرود توسط کارمد اجرا گردیده

کارگاه های خط گازی که به سمت اروپا میرود توسط کارمد اجرا گردیده

شرکت کارمد که هر روزپروژه جدیدی به پروژه های پرستیژدار خود اضافه مینماید، در خارج از کشور پروژه مشابه دیگری را به اتمام رساند. پس از خط لوله نفت باکو – جیحان، شرکت کارمد در ساخت کارگاه پروژه شاهزاده 2 که گاز آذربایجان را به اروپا منتقل خواهد کرد شرکت نمود. پروژه شاهزاده 2 تا سال 2018 ادامه خواهد داشت لذا ساختمان های پیش ساخته کارگاهی کارمد حدودا 6 سال مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید