کابین های فروش بلیت فلکس بس – کارمد

کابین های فروش بلیت فلکس بس – کارمد

کارمد برای فکلس بس که یکی از شرکت های پیشتاز در بخش مسافربری در اروپا می باشد کابین های فروش بلیت ساخته تسلیم نمود.

کارمد کار تولید کابین های فروش بلیت را برای فکلس بس، که در 20 کشور خدمات ارائه میکند آغاز نموده است. بخش نخست کابین های فروش بلیت که توسط کارمد تولید شده است در پایتخت فرانسه پاریس فرستاده شده بود شروع به استفاده کرد.

قبلا کابین های فروش بلیت مانچستر یوناتید و پاریس ساینت جرماین را تولید نموده بودیم. الآن داریم کابین های فروش بلیت برای فلکس بس تولید میکنیم. شرکت فلکس بس در 20 کشور اروپایی د 1000 نقاط مختلف که روزانه در 100 هزار ایستگاه مسافر انتقال میدهد. بخش اول تولیدات ما در پاریس شروع به کار نموده است. در چارچوب این پروژه در بسیاری از نقاط مختلف که این شرکت در 20 کشور خدمات ارائه میکند محصولات ما نیز جابجا خواهد شد.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید