پروژه ساختمان توریستی، کینشاسا- جمهوری دموکراتیک کانگو

پروژه ساختمان توریستی، کینشاسا- جمهوری دموکراتیک کانگو

پروژه ساختمان توریستی، کینشاسا- جمهوری دموکراتیک کانگو

هدف استفاده: ساختمان جمعی

تعداد ساختمان: 900 عدد (600 عدد یک طبقه ای، 300 عدد دو طبقه ای)

مدل ساختمان: سیستم پانل پیش ساخته

مجموع متراژ: 57900 متر مربع

سال پروژه: 2019

مدت زمان تکمیل: 90 روز

پروژه رهایشی بزرگ دیگر از کارمد

در کانگو در مدت 3 ماه 900 ساختمان هایشی ساختیم

شرکت ساختمان های پیش ساخته کارمد برای حل کمبود خانه در آفریقا پروژه های جدیدی را آغاز کرد. برای کشور جمهوری دموکراتیک کانگو که در وسط قاره آفریقا موقعیت دارد در مدت 3 ماه 900 خانه ساخت. کارمد در سال 2013 نیز در شهرستان قوت استاد بغداد پایتخت عراق در مدت 7 ماه یک هزار 884 خانه ساخته بود. پروژه ی مذکور دارای ویژگی خاصی است که در سطح دنیا برای یک بار بزرگترین ساختمان پیش ساخته را ساخته است.

خانه های کارمد دارای عمر زیاد برای استفاده بوده دارای سیستم تکنالوجی تولید سریع، حمل ونقل آسان و قابلیت بسته بندی در محل در مدت کوتاه بوده که در بخش معماری عمودی در پروژه های مسکونی راه حل مناسبی می آورد. این وضعیت در واقع هزینه های ساختمانی و کمبود ساختمان های مسکونی را در کشورهای قاره آفریقا حل نموده فرصت های خوبی را فراهم میسازد.

پروژه ساختمان مسکونی را در مرکز کانگو شهر کینشاسا را در سه بخش تطبیق و اجرا نمودیم. در مرحله اول 300 خانه یک طبقه ای و 100 عدد خانه دو طبقه ای را تولید کردیم. این تعداد ساختمان ها در مراحل دوم و سوم نیز تولید گردیده مجموعا به 900 عدد رسید. خانه های یک طبقه ای دارای مساحت 51 متر مربع بوده به شکل 2+1 و خانه های دو طبقه ای دارای مساحت 91 متر مربع میباشد.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید