پروژه عظیم استانبول مارینا با ساختمان های کارمد بالا میرود

پروژه عظیم استانبول مارینا با ساختمان های کارمد بالا میرود

ساختمان های کارگاهی مربوط به پروژه استانبول مارینا که توسط شرکت ساختمانی DAP در عراضی مربوط به کارخانه قدیمی سیمان یونوس متعلق به املاک کنوت ساخته می شود، متشکل از سه بلوک بوده و بصورت آماده به بهره برداری سپرده شده است.

مجتمع کارگاهی تشکیل یافته از 3 بلوک سه طبقه که بوسیله کانکس های نسل جدید کارمد ساخته شده به کلیه پرسنل فعال در پروژه خدمات ارائه خواهد داد. بلوک غذاخوری بوسیله سیستم کانکس غیر یکپارچه  3x7 ساخته شده و دارای زیربنایی معادل 819 متر مربع می باشد. در غذاخوری پروژه DAP کارتال، 600 پرسنل بصورت همزمان می توانند از غذاخوری استفاده نمایند. 2 بلوک سه طبقه مربوط به خوابگاه ها دارای زیربنایی معادل 1536 مترمربع بوده و ظرفیت 480 کارگر را دارند. در هر طبقه سرویس های بهداشتی و دوش بصورت جداگانه مستقر گردیده است.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید