پروژه خانه های مسکن پیش ساخته

پروژه خانه های مسکن پیش ساخته

در شهرستان اسمانگازی در نزدیکی مرکز بورسا برای آن دسته از مشتریانمان که دوست دارند در ارتباط نزدیکی با فضای سبز بوده و روز خود را با شادابی آغاز نمایند، این مدل خانه های L  شکل یک طبقه طراحی گردیده است. در پوشش نمای ساختمان های آماده یک طبقه ازرنگ روشن مایل به سفید استفاده شده که هماهنگی زیبایی با محیط اطراف خود ایجاد نموده است.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید