پروژه اقامتگاه گردشگری، فری تاون-سییرا لیون

پروژه اقامتگاه گردشگری، فری تاون-سییرا لیون

هدف کاربردی: خانه های اقامتی گردشگری

 

تعداد ساختمان: 3

 

مدل ساخت: سیستم پانل پیش ساخته

 

مجموع متراژ: 345 مترمربع

 

سال تطبیق پروژه: 2019

 

مدت زمان تکمیل: 30 روز

خانه کارمد، در سیرا لیون به حالت خانه اقامتی گردشگری استفاده میشود.

 

فاربریکه ساختمان های پیش ساخته کارمد در آفریقای غربی منطقه سییرا لیون که با داشتن حیوانات شیر و معادن الماس شهرت دارد در سکتور گردشگری به حیث خانه های اقامتی گردشگری از پیش آماده شده خدمات ارائه میکند.

 

در مرکز پایتخت فری تاون در مرحله اول 3 عدد خانه بصورت آزمایشی بسته بندی شده بود در آینده در چوکات این پروژه خانه های جدیدی علاوه میگردد.

 

خانه های پیش ساخته کارمد با امکانات و تدارک تکنالوجیکی هم در نقلیه وهم بسته بندی دارای ویژگی های برجسته می باشد. با استاندارد های حمل ونقل بین المللی که به آسانی خانه های پیش ساخته کارمد حمل گردیده است با سهولت های بسته بندی مونتاژ دارد در مدت زمان خیلی کوتاه آماده گردیده آماده بهره برداری میگردد.

در ساخت وساز خانه های پیش ساخته کارمد در پروژه فری تاون، شرایط اقلیم کشور در نظر گرفته شده متناسب با آن شرابط تولید گردیده است. در این پروژه پلان 3+1 بوده خانه های با مساحت 149 و 98 مترمربع استفاده شده است.
کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید