مدرسه پناه جویان، اردن

مدرسه پناه جویان، اردن

هدف استفاده: آموزش کودکان پناه جویان سوری
تعداد ساختمان: 6
مدل ساختمان: پیش ساختهای سیستم پنل
مجموع متراژ: 432
ظرفیت: 296 دانش آموز
سال پروژه: 2018
مدت تکمیل: 14 روز

برای فرزندان پناه جویان سوری در اردن که به علت جنگ ضرر دیده اند ساختمان های مدرسه ساختیم و تسلیم نمودیم. در اردون در داخل اردوگاه زعتری ساختمان های مدرسه ساخته شد که همزمان ظرفیت نزدیک به 300 دانش آموز را دارد. اردوگاه زعتری یکی از بزرگترین ارودگاه های پناه جویان سوری در اردن میباشد.
نظر به گزارش های یونسیف 4.3 ملیون کودکان سوری به علت جنگ از حق آموزش محروم شده است. در همین گزارش کودکان سن مدرسه ای که در بیرون از کشور شان زندگی میکند به 730 هزار نفر میرسد. کشورهای که بیشترین پناهجوی سوری را گرفته است ترکیه و اردن میباشد.
 مدرسه های که برای آموزش کودکان پناهجوی سوری در اردن ساخته ایم دارای صنف های مجهز با عایق و دارای مقاومت زیاد برای استفاده دراز مدت و راحت میباشد. یکی از ویژگی های دیگر این ساختمانها این است که در مدت زمان کوتاه بسته بندی شده قابل استفاده میگردد. در چوکات این پروژه ساختمان های 6 عدد مدرسه را آماده کردیم که در مدت زمان 14 روز تسلیم داده شد.  پروژه مدرسه برای پناهجویان سوری دارای 4 عدد ساختمان با مساحت 42 متر مربع و  2 عدد ساختمان با مساحت 132 متر مربع می باشد.  

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید