مجتمع کارگاهی پیش ساخته ی الجزایر

مجتمع کارگاهی پیش ساخته ی الجزایر

شرکت کارمد که در بسیاری از کشورهای دنیا در پروژه های عظیمی نقش داشته است، در الجزایر ساخت مجتمع کارگاهی متشکل از 5 ساختمان مختلف را به اتمام رساند. در این مجتمع که به عنوان کمپ کارگران کارگاهی مورد استفاده قرار خواهد گرفت، خوابگاه ها، غذاخوری، اتاق های استراحت، دفاتر کاری دارای محل تعویض لباس، سالن سمینار و واحدهای سرویس بهداشتی و دوش قرار دارد.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید