غرفه های امنیتی پلیس نیجریه

غرفه های امنیتی پلیس نیجریه

کارخانه ساختمان های پیش ساخته کارمد، برای استفاده مدولار که ساحت بسته برای زندگی ایمنی تولید میکند در یکی از کشورهای آفریقایی نیجریه برای استفاده نیروهای امنیتی که در سطح کشور ایفای وظیفه میکنند غرفه های امنیتی تهیه نموده برایشان تسلیم نمود.

کابین های زندگی مدولار که توسط کارمد ساخته در نیجریه ساخته شده است، بوسیله نیروهای پلیس که در سطح کشور مصروف وظیفه هستند استفاده میشود.

کابین های ما با داشتن ویژگی های از قبیل سیستم عایق پانل، ظاهر زیبا، سهولت در کاربرد در کشورهای همچون ایالات متحده آمریکا، روسیه، کشورهای افریقای و در نقاط مختلف جهان ترجیح داده میشود. همچنان کابین های ساخت ما با داشتن ویژگی های همچون بسته بندی مدولار، سهولت در نقلیه، امکان بسته بندی در ساحه که تا به مساحت 50 متر مربع ساحه بسته را دارد و به آسانی قابل بسته بندی میباشد. کابین های ما که در انگلستان، در استند اولد تراسفورد تیم فوتبال مانچستر یوناتید برای غرفه فروش بلیت و مغازه استفاده میشود، در سراسر نیجریه به حیث غرفه های نقاط امنیتی ترجیح داده میشود.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید