کابین های زرهی پرو

کارمد برای کشور پرو که از جمله کشورهای آمریکای جنوبی می باشد کابین های زرهی صادر نمود.

کابین های به اندازه 2*3 متر کاملا از محصولات بی ار هفت ضد مرمی فولاد زرهی ساخته شده است در پایتخت کشور پرو لیما در نقاط امنیتی پلیس استفاده می شود.

آقای داغلی بیان نمود که در بخش های متخلف ساختمان های پیش ساخته محصولات مختلف ارائه میکنند همچنان محصولات مختلف خصوصا در بخش صنایع دفاعی تولید گردیده است و تمرکز ما نیز بیشتر خواهد می تواند برای اقتصاد کشور سهم قابل مقایسه ای داشته باشد. وی همچنان علاوه نمود:

در هر طرف کابین های زرهی پنجره استفاده شده است که هدف این فراهم نمودن حداکثر امکان دید در بیرون می باشد. در جبهه نخست پنجره ضد مرمی یکنواخت گذاشته شده است. در روی هر شیشه بازهم سوراخ های ضد مرمی بسته گذاشته شده است.

سوراخ های بسته که برای آتش استفاده میشود به آسانی باز و بسته می شود. در سه گوشه این محصولات ما منفذ های ضد مرمی برای ورود هوا گذاشته شده است. آژیر و پروجکتور ها که قابل کنترل از داخل می باشد برای ایجاد ترس و اضطراب برای حمله کننده در صورت هر حمله احتمالی در نظر گرفته شده است. کابین های زرهی ما که از آزمایشات موفق به در آمده توجه خیلی زیادی را در خارج از کشور به خود جلب نموده است.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید