عرضه ساختمان های کارگاهی پیش ساخته سومین فرودگاه استانبول توسط کارمد

عرضه ساختمان های کارگاهی پیش ساخته سومین فرودگاه استانبول توسط کارمد

در ساخت فونداسیون سومین فرودگاه استانبول که پس از اتمام، بزرگترین فرودگاه دنیا خواهد بود کارمد نقش دارد. شرکت کارمد مجتمع کارگاهی مربوط به محل اسکان کارگران و گروه فنی خاکبرداری فونداسیون این پروژه غول آسا را که دارای بودجه ای معادل 10.2 میلیارد دلار بوده و ظرفیتی معادل 150 میلیون مسافر در سال دارد را تکمیل نموده و تحویل داده است.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید