اردوگاه نظامی 500 نفری- بغداد، عراق

اردوگاه نظامی 500 نفری- بغداد، عراق

اردوگاه نظامی 500 نفری- بغداد، عراق

پیمانکار : حکومت مرکزی عراق

هدف استفاده: ساختمان اردوگاه

تعداد ساخت: 11 بلاک (118 واحد)

مودل ساخت: کانکس نسل جدید

مجموع متراژ: 1.699

سال: 1396 (2017)

مدت تکمیل : 35 روز
شرکت ساختمان های پیش ساخته کارمد، اردوگاه کارگری که ظرفیت 500 نفری را دارد در عراق ساخت. اردوگاه که در مرکز عراق ساخته شده است برای استفاده کارگران فرودگاه استفاده میشود. این پروژه که مجموعا 1700 متر مربع مساحت پوشیده دارد در مدت کوتاه تقریبا دو ماه موفقانه تکمیل کرده تسلیم نمود. سیستم تراس ساندویچ پولیورتان 40 با تراکم بالا بر روی دیوارها وسقف ساختمان ایجاد شده است در این پروژه استفاده قرار گرفت. به اندازه 240X600 سانتی متر بسته بندی شده ساختمان های کانتینر به بغداد ارسال و توسط تیم ما آماده شده مورد بهره برداری سپرده شد. در هر ساختمان 10 واحد بهم چسپیده باهم قرار گرفته هر یک آن به ساختمان با مساحت 144 متر مربع ساخته شد. بالای ساختمان های یکجاشده یک سقف دیگر هم ساخته شد. با استفاده 118 کانکس نسل جدید اردوگاه که ساخته شده دارای ساختمان خوابگاه، ساختمان سالن غذاخوری، دفتر اداری، ساحات استراحت، سالن لباس شوئی، کابین دستشوی وحمام میباشد.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید