شرکت کارمد در مدت 7 ماه یک شهر10,000 نفره بنا نمود

شرکت کارمد در مدت 7 ماه یک شهر10,000  نفره بنا نمود

شرکت کارمد به پروژه های پیش ساخته خود یکی دیگر را افزود. کشور عراق که در حال بازسازی میباشد نیاز مبرمی به مسکن دارد لذا راه حلی جهت رفع این نیاز از جانب کارمد ارائه گردید. در چارچوب پروژه درحال اجرا توسط فرمانداری، شرکت کارمد در عراق، شهری پیش ساخته بنا نمود که دارای 1884 واحد مسکونی و به تعداد کافی مکان عمومی جهت تامین کلیه نیازها می باشد.

علاوه بر واحدهای مسکونی، در این پروژه مکان های عمومی نیز از اهمیت بالایی برخوردار میباشند.  کلیه نیازهای مربوط به بیش از 10,000 نفری که قرار است در این شهر زندگی کنند در نظر گرفته شد. مکان هایی چون ساختمان های آموزشی، درمانی و مراکز خرید نیز در پروژه در نظر گرفته شده است.

شرکت کارمد که بیش از30 سال در زمینه ساختمان های پیش ساخته فعالیت می نماید با اتکا به تجارب خود پروژه را در مدت کوتاه 7 ماهه به اتمام رساند. این پروژه که به مقامات رسمی تحویل داده شد، نقش مهمی در طراحی مکان های جدید زندگی ایفا خواهد نمود.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید