ساختمان خدامت ساختمانی واداری آتاشهیر وزارت مالیه- آتاشهیر- استانبول، ترکیه

ساختمان خدامت ساختمانی واداری آتاشهیر وزارت مالیه- آتاشهیر- استانبول، ترکیه

سازنده: وزارت مالیه جمهوری ترکیه

پیمانکار: شرکت ساختمانی مصطفا ایکشی لمتد

هدف ساخت: ساختمان کارگر و دفتر اداری

تعداد ساخت: 2 بلاک (دوطبقه ای)

مودل ساخت: کانتینرهای نسل جدید ترکیبی

میتراژ مجموعی: 1156

ظرفیت: 256 نفر

سال تاسیس: 2018

مدت زمان تکمیل: 25 روز
ساختمان خدماتی آتاشهیر وزارت مالیه
ساخت وساز ساختمان خدماتی آتاشهیر وزارت مالیه به سرعت ادامه دارد وبه زود ترین فرصت فعال خواهد شد. برای ساخت این ساختمان خدماتی که دارای مساحت 72500 متر مربع میباشد اقامتگاه کارگران و دفتر اداری از طرف فابریکه ساختمان های پیش ساخته کارمود ساخته شده است. ساختمان های اقامتگاه کارگران به صورت دو طبقه ای به شکل دو بلاک از کانتینرهای نسل جدید آماده شد. بلاک که در آن بخش اداری ساخته شده است برای استفاده اتاق انجنیر مسئول کارگاه، سالن جلسات، تیم ایمنی کار، ودیگر کارکنان آماده شده است. بلاک دو طبقه ای دیگر که ساخته شده یک بخش طبقه پایانی سالن غذاخوری ودیگر بخش ها به شکل خوابگاه آماده شده است. به شکل پارچه های 3*7 در کارگاه انتقال داده شده از طرف متخصصین کارمود بسته بندی وساخته شد. کارگرانی که در ساختمان 250 هزار نفری کار میکنند تمامی نیازمندهایشان در نظر  گرفته شده است. کارمود با داشتن سیستم دیوار وسقف پانل ساندویچ در بخش کانتینرهای نسل جدید از تخلیه هوا خوبی برخوردار است. با این ویژگی در موسم زمستان و تابستان بدون هیچ تاثیری قابل استفاده میباشد. با سیستم بدون جوش کانتینرهای کارمود در مقایسه با دیگر کانتینرها راحت، دارای عایق، در پروژه های مختلف برای چندین بار قابل استفاده میباشد که این ویژگی برتر وبیمانند کارمود میباشد.
 

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید