خابگاه های خیاطی نظامی- مادانی، سودان

خابگاه های خیاطی نظامی- مادانی، سودان

خابگاه های خیاطی نظامی- مادانی، سودان

سازنده: امپیکس گروپ

هدف استفاده: خابگاه های کارگری

تعداد ساختمان: 2 بلاک (دو طبقه ای)

مودل ساختمان: ساختمان پیش ساخته

میتراژ مجموعی: 1052

ظرفیت: 150 نفر

سال تطبیق پروژه: 2014

مدت تکمیل: 32 روز
شرکت ساختمان های پیش ساخته کارمود در سودان خابگاه های خیاطی نظامی تاسیس کرد. در شهر مادانی، از شهر های شمالی سودان برای استفاده بیش 150 کارگر که در خیاطی نظامی کار میکنند خابگاه و سالن غذا خوری آماده شده تحویل داده شد.ساختمان های پیش ساخته را مطابق با معیارهای بین المللی خابگه کارگران تولید نموده یک طبقه ای متشکل از دو بلاک در مساحت 1052 متر مربع در ظرف یک ماه تحویل نمودیم.  ساختمان های پیش ساخته ساحه ساختمان ودفتر با داشتن ویژگی تولید وبسته بندی در مدت کوتاه و قیمت مناسب در هر نقطه جهان ترجیح مشتریان میباشد. ساختمان های ما با داشتن دیوار و سقف عایق بندی شده در اقلیم سرد و گرم مناسب میباشد. ساختمان پیش ساخته اردوگاه کارگران که در سودان ساخته ایم به شکل ساختمان های دارای عمر دراز آماده شده است. ساختمان های ما که متشکل از خابگاه، سالن غذا خوری و ساحات اجتماعی میباشد توسط کارگان خیاطی نظامی که از کشورهای بنگلادیش، هندوستان، ایریتره و ایتوپیا استند استفاده میشود. تمامی لباس های نظامی سودان جنوبی در این کارگاه خیاطی آماده میشود.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید