کارمد، برای نیروهای صلح ملل متحد در نیجریه اردوگاه ساخته است

کارمد، برای نیروهای صلح ملل متحد در نیجریه اردوگاه ساخته است

کارمد برای استفاده سربازان که در نیروهای صلح سازمان ملل متحد در نیجریه اجرای وظیفه میکنند ساختمان های اردوگاه عسکری را ساخته است که بعد از تکمیل شدن کار های آن تسلیم نموده است.

در این اردوگاه عسکری که بوسیله کابین های زندگی مدولار کارمد ساخته شده است 400 سرباز وابسته به سازمان ملل متحد را به خود جا میدهد.

محصولات کابین های ما با داشتن ویژگی های از قبیل عایق های بالا و سهولت در بسته بندی در اقلیم گرم آفریقا برای استفاده اردوگاه های عسکری و خوابگاه کارگران ترجیح داده میشود. کشورهای نیجریه، سنگال، اریتره، کانگو، سودان و سومالی از جمله کشورهای است که محصولات ما را بیشتر میپسندند و ترجیح میدهند. کابین های را که برای اردوگاه عسکری ملل متحد در ابوجاء تولید نموده ایم هریک آن دارای اندازه 3.90*11.10 متر بوده دارای مساحت 43 متر مربع ساحه قابل استفاده میباشد. محصولات ما در اردوگاه ملل متحد در نیجریه به مدت ده (10) سال استفاده خواهد.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید