ساختمان دفتر تولید آب آشامیدنی از آب بحر، جیبوتی

ساختمان دفتر تولید آب آشامیدنی از آب بحر، جیبوتی

ساختمان دفتر تولید آب آشامیدنی از آب بحر، جیبوتی

پیمانکار: حکومت جیبوتی

هدف ساخت: اداره و دفتر کاری

تعداد ساختمان: 2 بلاک

مودل ساخت: ساختمان پیش ساخت دو طبقه ای

مجموع متراژ: 748

سال پروژه: 1396 (2017)

مدت ساخت: 45 روز

فابریکه پیش ساخت کارمود، در کشور افریقای شرقی جیبوتی برای تاسیسات تصفیه آب بحر ساختمان اداری 150 نفری ساخت.

ساختمان دو طبقه ای اداری که با سیستم پانل در پایخت جیبوتی به مدت کوتاه یک ماه تکمیل شده تحویل داده شد.

ساختمان های که در جیبوتی اعمار شده کارمندان شرکت های اسپانیوی و فرانسوی که قرار است در تاسیسات تصفیه آب بحر کار بکنند استفاده میشود.

ساختمان های که با سیستم پیچی و به هم بافته شده بسته بندی شده است دارای ویژگی امن و استفاده طویل مدت میباشد. از جاهای بسته شده باز شده در پروژه های مختلف امکان استفاده را دارا میباشد وبرای شرکت ها تاثیر مثبت در بودجه شان دارد. ساختمان های اداری که در این پروژه ساخته ایم، جهت استفاده مدیران کارمندان تخنیکی که برای اعمار تاسیسات تصفیه آب بحر که روزانه 45 متر مکعب آب نوشیدنی تصفیه خواهد کرد کار میکنند برای مدت 5 سال استفاده خواهد شد. این ساختمان ها از 2 بلاک تشکیل شده دارای مساحت 748 متر مربع میباشد.  

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید