ساختمان مرکزی آموزش موسیقی، پوستدام – آلمان

ساختمان مرکزی آموزش موسیقی، پوستدام – آلمان

هدف استفاده: مرکز آموزش موسیقی
تعداد ساختمان: 70 عدد (56 عدد 3*7 متری، 14 هدد 3*9 متری )
مدل ساختمان: کانتینر نسل جدید
مجموع متراژ: 1.575 متر مربع
ظرفیت: 280 نفری
سال تطبیق پروژه: 2019
مدت زمان تکمیل: 35 روز

مرکز آموزش موسیقی در آلمان
کانتینرهای کارمد که با کیفیت ساختمان های رهایشی تولید شده است در کشور آلمان برای ساختمان کلاس آموزش موسیقی استفاده می شود. در شهر پستدام آلمان به تعداد 70 واحد ساختمان که بسته بندی آن آماده گردیده است برای رشد نبوغ موسیقی نسل آینده نقش خواهد داشد.
این ساختمان ها که به سیستم بسته بندی کامل که در تاسیسات کارمد تولید شده است از راه زمینی به سیله حمل کانتینر برای مقصد واقع در المان رسانیده شد. توسط تیم کاری کارمد به سیستم پیچی کامل در مدت زمان خیلی کوتاه بسته بندی شده برای استفاده سالهای متمادی تسلیم داده شد. این پروژه با یکجا نمودن واحد های 56 عدد 3*7 متری و 14 عدد 3*9 متری تطبیق گردیده است. با سیستم دیوار های پانل ساندویچ در زمان آموزش موسیقی صدا های که تولید می شود به حد اقل کاهش میدهد که به این صورت سیستم عایق صدا به صورت خاص تطبیق گردیده است.

 

 

 

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید