ساختمان های قابل حمل برنامه توسعه وی سازمان ملل متحد در نیجری

ساختمان های قابل حمل برنامه توسعه وی سازمان ملل متحد در نیجری

تعداد ساختمان: یک عدد دفتر با مساحت 147 متر مربع + یک عدد سالن کنفرانس با مساحت 69 متر مربع
مدل ساختمان: کانتینرهای نسل جدید
مجموع متراژ: 216 متر مربع
ظرفیت: 12 نفر
سال تطبیق پروژه: 2019
مدت زمان تکمیل: 12 روز

ساختمان های کشوری برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در نایجری تسلیم داده شد.
در پروژه ی که توسط دفتر نایجری کارمد تطبیق شده است ساختمان های آماده شده به حیث دفتر خدمات برنامه توسعه ی سازمان ملل متحد در شهر مایدوگوری استفاده می شود.
کارمد که در بیشتر از 110 کشور پروژه های مختلف را موفقانه انجام داده است، در نایجری توسط سازمان های بزرگ جهانی همچون سازمان ملل متحد و یونسیف ترجیح داده می شود.
ساختمان های کارمد به حالت بسته بندی شده تولیدات اولیه اش در ترکیه انجام شده در کشور مقصد فرستاده می شود. در کشور مقصد همچنان توسط تیم های کاری کارمد در مدت کوتاه به حالت آماده استفاده تسلیم داده می شود. در نایجری که قبلا برای سازمان ملل متحد پروژه های مختلف  اداره مهاجر و اردوگاه پناهجویی پروژه های مختلف تطبیق شده بود. در ایالت بورنو که در سال 2015 برای سازمان یونسیف مدرسه های سیار ساخته شده بود تا الآن استفاده می شود. در سطح این کشور برای ادارات عامه، سکتور خصوصی مانند سکتور پتروشیمی ومعدن پروژه های اردوگاه کارگری تطبیق می کنیم.

ساختمان دفاتر برنامه توسعه ی سازمان ملل متحد در شهر مایدوگوری به وسیله کانتینر های نسل جدید کارمد آماده شد. مدل کانتینرهای نسل جدید با سیستم پیچ های بدون جوش کاری شده و عایق خیلی بالا ساختمانهای دارای کاربرد دراز مدت قابل توجه می باشد. ساختمان های که برای 12 کارمند خدمات ارائه می کند مجموعا دارای مساحت 216 متر مربع بوده ساختمان اداری مساحت 147 متر مربع، با بزرگی 69 متر مربع، سالن کنفرانس 30 نفری را نیزشامل می باشد. ساختمان های اداری که آماده ی استفاده بوده دارای ویژگی های مانند استفاده کولرهای صرفه جوی انرژی در هر واحد، پوشش سرامیک کف ساختمان، دستشویی در هر واحد و سایر ویژگی ها می باشد.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید