ساختمان اردوگاه کارگری پروژه مسکن، تاشکند-ازبکستان

ساختمان اردوگاه کارگری پروژه مسکن، تاشکند-ازبکستان

ساختمان اردوگاه کارگری پروژه مسکن، تاشکند-ازبکستان
هدف ساخت: دفتر کار اردوگاه کارگری پروژه مسکن
تعداد ساختمان: 8 هدد 230*595 سانتی متر واحد بسته مسطع+28 متر مربع دهلیز
مدل ساختمان: کانتینرهای نسل جدید
مجموع متراژ: 140 متر مربع (دو طبقه)
ظرفیت: 16 نفر
سال تطبیق پروژه: 2019
مدت زمان تکمیل: 7 روز

اداره پروژه مسکن در پایتخت ازبکستان تاشکند
پروژه ساختمان اداری به شکل دو طبقه ای که دارای مساحت 140 متر مربع می باشد توسط تیم کاری ما در مدت یک هفته بسته بندی گردیده به حالت آماده استفاده تسلیم داده شد.
ساختمان های به شکل بسته مسطح که در ترکیه تولید شده است مجهز با تکنالوجی کانتینرهای نسل جدید کارمد می باشد با استاندارد های حمل و نقل زمینی به مقصد تسلیم داده شد.
ساختمان های که برای استفاده اردوگاه کارگری ساخته شده است برای استفاده کارگران که در پروژه مسکن در پایتخت ازبکستان تاشکند مصروف کار هستند می باشد.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید