ساختمان اردوگاه نظامی در استان بورنو نیجریه

ساختمان اردوگاه نظامی در استان بورنو نیجریه

اردوگاه نظامی، مونگونو، بورنو، نیجریه

هدف استفاده: اردوگاه قرارگاه برای افسران

تعداد ساختمان: 20 ساختمان مستقل

مدل ساختمان: کانکس های نسل جدید

مجموع متراژ: 420 (20 عدد واحد 3x7 )

ظرفیت: 40 نفر

برنامه اضافی: پانل سولرهای 150 وات ( 24 ساعت بدون توقف انرژی برق مهیا میکند).

سال تطبیق پروژه: 2018

مدت زمان تکمیل: 15 روز

 

در استان بورنو ساختمان های اردوگاه نظامی ساختیم

ما برای استفاده افسران دارای رتبه که در ارتش کشور وظیفه اجرا میکنند در استان بورنو واقع در شمال شرقی نیجریه از کشور های افریقایی ساختمان های ویژه اردوگاه متحرک ساختیم.

پروژه ی را که در استان مونگو با مودل کانکس های نسل جدید اجرا کردیم از ویژکی قابل توجه آن اینست که در محل نصب میزان خطرات امنیتی در سطح بالای وجود داشت.

در پروژه اجرا شده توسط شرکت ساختمان های پیش ساخته کارمد در دفتر نیجریه 20 عدد کانکس های نسل جدید 3x7 استفاده گردید. با مساحت 21 متر مربع شامل دو اتاق و دستشوی، واحد دوش قرار گرفته است که در هر واحد آن 2 افسر اقامت میکند.

از برنامه اضافی پروژه اردوگاه نظامی مونگو این است که در سقف هر واحد آن پانل سولر 150 وات قرار گرفته است. به دلیل اینکه محل نصب این پروژه از مرکز اقامت در فاصله زیاد واقع است انرژی مورد ضرورت اردوگاه توسط پانل ها تهیه میشود. انرژی سولری تولید شده از پانل ها بطور 24 ساعته برق مورد ضرورت اردوگاه را فراهم می کند.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید