پروژه روستای تعطیلات - خمس، لیبی

پروژه روستای تعطیلات - خمس، لیبی

سازنده: سکتور خصوصی

پیمانکار: سکتور خصوصی

هدف ساخت: خانه های تاخیری روستای تعطیلات

تعداد ساختمان: 29

مودل ساختمان: پنل سیستم خانه پیش ساخته

میتراژ مجموعی: 1.421(49مترمربع*29 خانه)

ظرفیت: 29 خانواده

سال تاسیس: 2016

مدت تکمیل: 40 روز

کارمود، در لیبیا پروژه خانه های مسکونی را تطبیق کرد

شرکت ساختمانی ساختمان های پیش ساخته در شهر الخمس لیبی پروژه خانه مسکونی را به اتمام رسانیده تحویل داد. در شهر ساحلی الخمس 29 عدد خانه در مدت کوتاه 40 روز تکمیل شده تحویل داده شد.

مسکن ها در تاسیسات مدرن کارمود واقع در توزلا استانبول کنترل شده بعدا از طریق بحر کانتینر ها به لیبی فرستاده شد. توسط تیم متخصص کارمود بسته بندی شده تحویل داده شد.

 با ویژگی های مقاومت زیاد، فولاد سبک وزن تولید مسکن های کارمود ساخت ساز به مدت کم، سهولت در انتقال، بسته بندی سریع دارا میباشد. سیستم پنل دیوار ساندویچ دارای عایق خوبی روده در مناطق دارای هوای گرم از تهویه هوا خوب برخوردار است. 

خانه های سبک فولادی با تمام واحد های آن بسته بندی شده با سیست باند فاریکه آماده شده دارای قیمت مناسب و جذاب میباشد. با مودل پیچ از یک محل به محل دیگر به آسانی انتقال داده میشود.

در پروژه الخمس، خانه های با مودل 49 متر مربع، 2+1 مودل ستاره ترجیح داده شد. 29 خانه یک طبقه ای در مدت کوتاه 40 روز ساخته شده به بهره برداری سپرده شد.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید