مسکن وزارت آموزش جیبوتی، آرتا-جیبوتی

مسکن  وزارت آموزش جیبوتی، آرتا-جیبوتی

هدف استفاده: مسکن ویژه وزارت آموزش
تعداد ساختمان: یک عدد
مدل ساختمان: سیستم پنل پیش ساخته
مجموع میتراژ: 125 متر مربع
سال تطبیق پروژه: 2019
مدت زمان تکمیل: 23 روز

وزیر آموزش جیبوتی در خانه ساخت کارمد زندگی می کند.
خانه های ساخت کارمد به شکل خانه های لکس در سطح آفریقا قبول شده است در جیبوتی میزبان وزیر وزارت آموزش می باشد.
وزیر آموزش از کشورهای آفریقای شرقی جیبوتی در خانه پیش ساخته کارمد زندگی می کند.
خانه های ویژه که در شهر آرتا کشور جیبوتی به حالت آماده استفاده تسلیم گردیده بود با مساحت 125 متر مربع و پلان دو طبقه ای می باشد. هر بخش از این ساختمان که خانه از آن ساخته می شود به حالت بسته بندی شده به کشور مقصد سوق داده می شود توسط تیم کاری ما در مدت کوتاه مانند 23 روز به حالت آماده استفاده در آمده است.
کیفیت خانه کارمد، امنیت ساختمان، ویژگی طولانی مدت بودن و سایر ویژگی های که به ساختمان های ما برتری داده است در سطح آفریقا به شکل مسکن های لکس طبقه بندی می شود. خانه های کارمد که دیوار بیرونی آن 10 سانتی متر ضخامت دارد، ویژگی عایق سقف خانه و سیستم عایق خیلی بالا از ویژگی های دیگر آن است.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید