خانه های کانتینری پناه جویان و مهاجرین

خانه های کانتینری پناه جویان و مهاجرین

موضوع: خانه های کانتینری پناه جویان و مهاجرین، کاتسینا، نایجری
خانه های امن اداره مهاجرین، کاتسینا، نیجریه
هدف استفاده: خانه های امن مهاجرین مرز نیجریه
تعداد ساختمان: 18 ساختمان مستقل
مدل ساختمان: کانتینرهای نسل جدید
مجموع متراژ: 399 (17 عدد 3*7 واحد، 42 متر مربع دفتر ترکیبی)
ظرفیت: 48 نفر
سال پروژه: 2018
مدت تکمیل: 15 روز

در ایالت کاتسینا نیجریه که از کشورهای افریقای غربی میباشد پناه گاه ساختیم. در پروژه که از طرف کارمد دفتر نیجریه آماده شده تولیدات کانتینر های نسل جدید صورت گرفت. 

پناه گاه های که در مرز نیجریه ساخته شده است توسط اداره مهاجرت نیجریه استفاده میشود. خانه های که با مساحت 3*7 متر که از واحد های مستقل تشکیل شده همزمان گنجایش 48 مهاجر را دارا می باشد.
با دفتر کارمد در نیجریه، در سطح کشور تعداد زیاد پروژه ها را اجرا نمودیم. برای سازمان های جهانی مثل سازمان ملل متحد و یونسیف، از اردوگاه های عسکری، اردوگاه پناهجویان، بیمارستان و مدرسه های سیار خیلی پروژه ها را اجرا نمودیم. 
از ویژگی اصلی این پروژه این است که از واحد های کانتینری بسته بندی کامل 3*7 استفاده شده است. تولیدات استاندارد امکانات حمل کانتینری دریایی با اندازه های 230*595 سانتی متر را ندارد. بنابراین کارمد با بسته بندی کامل با امکانات باربری و تخلیه با واحد های 3*7 امکانات حمل و نقل با استاندارد های بین المللی را دارا میباشد. اینها در ساخت مکان های بزرگتر حد اقل 50 در صد بزرگتر(7 متر مربع) دارد و این از ویژگی مخصوص پروژه میباشد.
پروژه که برای استفاده اداره مهاجرت در کاتسینا به اتمام رسانیدیم مجموعا 19 عدد کانتینر استفاده شده 18 ساختمان جدا ساختیم. دارای مساحت 12 مترمربع 12 واحد برای مهاجرین تخصیص داده شده است. 4 واحد برای استفاده کارکنان اداری اداره مهاجرت میباشد که در داخل این واحد ها بطور جداگانه دستشوی و کابین های دوش وجود دارد. با ترکیب دا کانتینر با مساحت 42 مترمربع یک دفتر خدماتی نیز در این پروژه شامل می باشد. در یک واحد دستشویی و کابین های دوش وجود دارد.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید