ساختمان پولیکلینیک بیمارستان- الشرقیه، عربستان سعودی

ساختمان پولیکلینیک بیمارستان- الشرقیه، عربستان سعودی

ساختمان پولیکلینیک بیمارستان- الشرقیه، عربستان سعودی

سازنده: مرکز صحی مشفا

هدف ساخت: ساختمان پولیکلینیک

تعداد ساختمان: 8عدد 3X12 واحد

مودل ساخت: کانکس نسل جدید

میتراژ مجموعی: 320

سال تاسیس:1396 ( 2017)

مدت تکمیل: 1 هفته

در عربستان سعودی ساختمان پولیکلینیک ساختیم

در مرکز شرقی دمام (الشرقیه) عربستان سعودی ساختمان پولیکلینیک بیمارستان شهری تاسیس کردیم. ساختمان پولیکلینیک که برای گروپ صحی مشفا ساخته شده است با کانتینر های نسل جدید کارمود دو طبقه ای ساخته شد. این ساختمان که دارای معاینه خانه برای 21 مریض میباشد برای سالهای دراز استفاده خواهد شد.

از ویژگی های مهم کانتینرهای نسل جدید کارمود این است که تمام پانل های دیوار و سقف یک سیستم پانل ساندویچ دارند و دارای عایق های زیاد در آب و هوای سرد هستند.با ساخت سیستم پلاگین پیچ، ساختمان را می توان در یک زمان بسیار کوتاه نصب کرد. در موارد ضرورت، آن را می توان برای استفاده در مکان های دیگر انتقال داد.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید