بهشت پنهان پیش ساخته در بایبورت

بهشت پنهان پیش ساخته در بایبورت

شرکت کارمد با هدف اجرای پروژه شهرداری بایبورت که در نظر داشت برای افرادی که اهل بایبورت هستند و مکانی برای اسکان در این شهر ندارند و آرزومند گذراندن تعطیلات خود در این شهر هستند محل اسکانی تامین نماید، پروژه بهشت پنهان را اجرا نمود. برای افرادی که در آرزوی گذرندن تعطیلات در شهر خود هستند، خانه هایی با سیستم مدیریتی شهرک تعطیلات داده میشود و میتوانند مدتی که دوست دارند در این خانه ها اسکان گزینند.

بهشت پنهان که فقط 3 کیلومتر از مرکز شهر بایبورت فاصله دارداز 15 عدد خانه 50 متری مبله تشکیل شده و در انتظار میهمانان خود میباشد.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید