خانه های املاک 875 نفری گیبزه، پروژه ساختمانی مرحه سوم- گیبزه-کوجاایلی، ترکیه

خانه های املاک 875 نفری گیبزه، پروژه ساختمانی مرحه سوم- گیبزه-کوجاایلی، ترکیه

خانه های املاک 875 نفری گیبزه، پروژه ساختمانی مرحه سوم- گیبزه-کوجاایلی، ترکیه

سازنده: شرکت سرمایه گذاری املاک و مستغلات

پیمانکار: شرکت ساختمانی مصطفا ایکشی

هدف ساخت: ساختمان اردوگاه 7 هزار نفری پروژه خانه های مجموعی

تعداد ساختمان: 2 بلاک (سه طبقه ای)

مودل ساختمان: کانتینر نسل جدید ترکیبی

میتراژ مجموعی: 2900


ظرفیت: 875 نفر
سال تاسیس: 2017-2018 میانه درخواست مشتری

مدت تکمیل: 36 روز

پروژه ساختمانی 7 هزار نفری با ساختار ساختمانی کارمود ساخته میشود. بزرگترین شرکت ساختمانی büyüğü Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş در سطح ترکیه که پروژه هفت هزار نفری که قرار است در گیبزه ساخته شود کارگران آن در ساختمان های کانتینرهای نسل جدید کارمود اقامت میکنند. این اردوگاه حد اقل سه سال استفاده خواهد شد متشکل از خوابگاه مهندسان و کارگران، اتاقهای استراحت، ساحات اجتماعی، دستشوی وحمام میباشد. ویژگی های که کانتینرهای نسل جدید کارمود فراهم نموده است مکان های خوب فراهم میشود. در هر مرحله این پروژه با توجه به معیارهای بین المللی بهداشت وامنیت کارگر اجرا میشود. چرا ترجیح پروژه های ساختمانی کانتینرهای کارمود میباشد؟ کانتینر کارمود با سیستم پیچ های بدون جوش از ساختمان های دارای مقاومت زیاد میباشد. بدون کدام ضرر وآسیب در پروژه های مختلف چندین بار استفاده میشود. در مدت خیلی کوتاه ساخته میشود، در مدت کوتاه در صورت نیاز جمع آوری شده در پروژه های دگیر انتقال داده میشود واز بابت کمبودی جای به دیپو ها گذاشته میشود. در پانل های سقف ودیوارهای ان عایق وسیستم ساندویچ استفاده میشود. پانل سقف، با سیستم کنت بدون گذشتن آب دارای ویژگی های خوبی میباشد. در پانل های کانتینرهای کلاسیک در سقف آن سیستم ساچ گالوانیز استفاده میشود ودر هنگام باران با بندش کانالها در داخل کانتینر آب میگذرد. نسل جدید کارمود با این ویژگی چنین ناقصه را ندارد. نسل جدید کارمود هوا نمیگیرد با سیستم رنگ آمیزی ماشین رنگ آمیزی میشود.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید