پروژه اردوگاه کارگران معدن طلا

پروژه اردوگاه کارگران معدن طلا

هدف استفاده: ساختمان های اردوگاه برای کارگران معدن طلا
تعداد ساختمان:واحدهای  3*12 و 3*6 مترمربع
مودل ساختمان: کانکس های نسل جدید
مجموع میتراژ: 180 متر مربع
درخواست اضافی: برنامه تهویه هوا
سال تطبیق پروژه: 2018 (1397)
مدت زمان تکمیل: 8 روز

پروژه ساختمان های اردوگاه کارگری معدن طلا در تانزانیا

کارمد که در سطح آفریقا تعداد زیادی اردوگاه کارگری معدن طلا برای سکونت کارگران با ساختمان های پیش ساخته بناء نموده است این بار یک پروژه دیگر را در یکی از کشورهای آفریقایی تانزانیا اجرا نمود.
در موقعیت 180 کیلومتری قسمت غربی کشور به شکل طویل مایل به طرف جنوب که در آن فوسیل های دایناسور تاریخی وجود دارد از سطح بحر 800 متر ارتفاع دارد در نزدیکی دریاچه روکوا در شهر سازا ساختمان های اردوگاه کاری معدن طلا را ساخته ایم توسط کارگران استخراج معدن طلا استفاده خواهد شد.
اردوگاه که از کانکس های نسل جدید مودل کارمد ساخته شده است برای کارگران مکان زنده و خیلی راحت را فراهم نموده است. در این پروژه کانتینر های که بشکل عایق خوب به بزرگی 3*12 و 3*6 متر در تاسیسات مدرن تولید شده است استفاده شده است. کارمد با داشتن سیستم ساندویچ پانل سقف و پانل های دوار، سیستم پنجره های دو شیشه ای ساختمان های با عایق بلند در مقابل خاک، سنگریزه ها مقاومت دارد ودر چهار فصل قابل استفاده میباشد در ردیف اول قرار گرفته است.

کسانیکه در اردوگاه زندگی میکنند خیلی خوشحال به نظر میرسند.
قسمیکه در دیگر جاها دیده شده است کارگران که در اردوگاه کارگری معدن طلا در تانزانیا مصروف کار هستند از ساختمان های ما که به شکل زنده و راحت فضای خوبی را برایشان ساخته ایم خیلی خوشحال به نظر میرسند. کارگران اعتراف میکنند که این ساختمان های ما با ارائه راحتی به سان خانه، لوکس و ایمنی محل استراحت خوب برایشان فراهم شده است.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید