دفتر اداری کمک های انسانی و مهمان خانه - زندر، نیجریه

دفتر اداری کمک های انسانی و مهمان خانه - زندر، نیجریه

 

سازنده: موسسه کمک های انسانی  ِDirect Ide 

هدف ساخت: دفتر، غذاخوری، خوابگاه و مهمان خانه

تعداد ساختمان: 7

مودل ساختمان: سیستم پیش ساخته پنل

میتراژ مجموعی: 717

ظرفیت: 125 نفر

سال تطبیق پروژه: 2015

مدت زمان تکمیل: 16 روز

فابریکه های پیش ساخته کارمود، برای نهاد های که فعالیت های انسانی را در نیجریه و سوریه انجام میدهند با ساختمان های پیش ساخته خویش کمک میکند. نظر به اظهارات فابریکه کارمود، این فابریکه ساختمان های خدماتی در نیجریه مربوط به  یکی از نهادهای بزرگی که در کشورهای افریقایی فعالیت دارد نهاد Direct Aid با مرکزیت در کویت میباشد آماده نموده تسلیم نمود. ساختمان ساخته شده در شهر زندر نیجریه ،‌دارای دفتر اداری، سالن غذا خوری، خابگاه و مهمان خانه بوده متشکل چهار خانه پیش ساخته میباشد. همچنان فابریکه کارمود 30 عدد کانتینر که در هر یک آن یک خانواده گنجایش دارد آماده نموده در اقامت گاه سرحدی آماده استفاده نمود.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید