گینه اردوگاه 600 نفری معدن طلا - گینه

گینه اردوگاه 600 نفری معدن طلا - گینه

گینه اردوگاه 600 نفری معدن طلا - گینه

سازنده: جمهوری گینه

هدف ساخت: محل اقامت کارگر

تعداد ساخت: 150 واحد

مودل ساخت: کانکس نسل جدید

مجموع متراژ: 2100

سال پروژه: 1396 (2017)

مدت ساخت: 80 روز
فابریکه پیش ساخت کارمد، در کشور گینه برای کارگران معدن طلا ساختمان های اردوگاه کارگری ساخت. در بیانیه ای از شرکت، از کشورهای افریقای غربی در گینه برای استفاده کارگران اخراج معدن طلا کمپ های پیش ساخت را تکمیل و تحویل داده شد. کمپ کارگران متشکل از دفتر، سالن غذا خوری، خوابگاه، حمام و دوش بوده که گنجایش تقریبا 150 کارگر را دارا میباشد. کانتینرهای که ما آماده کرده ایم با توجه به استانداردهای حمل و نقل کانتینری، مزایای استفاده از فضای گسترده تری را تا 22 متر مربع را مساعد میسازد. واحدهای مجتمع کامل با پیچ و پلاگین ما در زمان بسیار کوتاه آماده استفاده و نصب است. در سازه اردوگاه که در گینه ساختیم با توجه به ترجیح مشتری با واحد 230X595 از مودل 300X700 استفاده کردیم. در این کمپ نزدیک به 150 کارگر و کارمند اقامت خواهد کرد. کانتینر های که در این پروژه ساخته شده است واحدهای اداری، خوابگاه و سالن غذا خوری، تشناب و حمام، سالن لباس شوئی، محل استراحت شامل میباشد.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید