کانکس کانتینری دمونتاژ K 8001

کانکس های فلت پک کارمُد دارای قطعات مدولار بوده و از دفتر کار گرفته تا خانه، از کارگاه گرفته تا اماکن اسکان فوری، دارای پیشنهادات مختلفی جهت مصارف گوناگون می باشند. کانکس های فلت پک کارمُد دارای قطعات مدولار بوده و از دفتر کار گرفته تا خانه، از کارگاه گرفته تا اماکن اسکان فوری، دارای پیشنهادات مختلفی جهت مصارف گوناگون می باشند. 

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید