کانکس کانتینری دمونتاژ K 7001

کانکس های فلت پک کارمُد که به صورت پیش ساخته و با سیستم پیچ و مهره ای ساخته می شوند جهت مصارف سرویس بهداشتی و دوش، پس از حمل، در محل برپا شده و آماده بهره برداری می گردند.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید