کانکس کانتینری دمونتاژ K 3005

ساختمان های مدولار کارمُد بخصوص در کشورهای خاورمیانه، آفریقا و اروپا در مقایسه با کانکس های فلت پکی که در چین تولید می شوند دارای مزیتهایی چون کیفیت بهتر و حمل راحت می باشند.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید