کانکس کانتینری دمونتاژ K 3002

در آمریکا جهت ساختمان های چند منظوره به دلیل ویژگی قابلیت حمل بصورت دمونتاژ ، از کانکس های فِلَت پک کارمُد استفاده می نمایند. 

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید