کانکس کانتینری دمونتاژ K 2001

کانکس های کانتینری غیر یکپارچه که علاوه بر ایمنی سازه ای بالا، دارای دیوار و پوشش سقف از جنس ساندویچ پنل می باشند به دلیل قیمت مناسب مورد انتخاب قرار می گیرند.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید