کانکس کانتینری دمونتاژ K 1001

با کانکس های کانتینری اسکان فوری که با سیستم دمونتاژ تولید شده اند در مواقع دشوار، در کنار انسانیت قرار می گیریم. در شرایط جنگ برای نیاز اسکان فوری پناهندگان و یا نیاز مسکن ایجاد شده پس از وقوع بلایای طبیعی، محصولات ما به سریعترین شکل ممکن راه حل ارائه می دهند.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید