به دلیل استحکام بالای کانکس فایبرگس کارمُد که به صورت دمونتاژ تولید می گردد می توان از آن به عنوان پناه گاه نیز استفاده نمود. سازه های کارمُد با سیستم های FRP و GRP تولید میگردند.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید