با ارائه محصولات خود به سازمان امداد و نجات ، موجبات تامین فوری سرپناه برای پناهندگان جنگی و قربانیان حوادث غیر مترقبه که بی خانمان گشته اندرا فراهم می آوریم.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید