مدل های کوچک کانکس های ما به عنوان کیوسک نگهبانی مورد استفاده قرار می گیرند. کانکسهای با ابعاد بزرگ ، به عنوان کابین های اداری ، دکه و به ویژه کانکس های کارگاهی مورد استفاده قرار می گیرند. 

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید