در ساخت و تولید کانکس های پیش ساخته ی اقتصادی و مقرون به صرفه ما، از فایبر گلس هایی با درجه عایق بندی بالا استفاده می گردد . این کانکس های در مصارف گوناگونی مانند اداری ، مسکونی و به ویژه کانکس ها و کیوسکهای امنیتی مورد استفاده قرار میگیرند . 

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید