کانکس های ما بر روی سیستم چرخ دار قرار داده شده و در مناطق گردشگری و کمپ های کارگری به عنوان کاروان مورد استفاده قرار میگیرد و به دلیل سبک بودن به راحتی قابل حمل می باشد.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید