کانکس های کیوسکی ما که در مصارف مختلفی چون مراکز فروش سیّار، دکۀ اطلاعات ومشاوره و ... قابل استفاده هستند دارای مکانی بسیارکاربردی می باشند.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید