کابین های سیّار ما که به راحتی قابل استفاده جهت فروش مواد غذایی و خدمات کترینگ هستند، دارای مکان هایی بزرگ و بسیارکاربردی می باشند.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید