محصولات ما بهترین ها را برای  کیوسک هایی که مورد استفاده در مکان های باریک وپر رفت و آمد چون پارکینگ های مرکزی، پیاده روها، دکه ی فروش بلیط، دکه ی فروش روزنامه و ...هستند را پیشکش می کنند.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید